SoleOPS 3.10.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Satakunnan ammattikorkeakoulu 2018-2019

AMK-tutkinto

Taiteet ja kulttuurialat
Kuvataide 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Liiketalous 
Kansainvälinen kauppa 
International Business 
Yrittäjän koulutusohjelma 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tietojenkäsittely 

Tekniikan alat
Logistiikka 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (syksystä 2014 alkaen) 
Sähkö- ja automaatiotekniikka (syksystä 2014 alkaen) 
Energia- ja ympäristötekniikka (syksystä 2014 alkaen) 
Konetekniikka (syksystä 2015 alkaen) 
Merenkulku, merenkulkualan insinööri 
Tuotantotalous ja -tekniikka 
Industrial Management 
Logistics 

Terveys- ja hyvinvointialat
Sosiaaliala 
Physiotherapy 
Fysioterapia 
Hoitotyö 
Vanhustyö 
Nursing 
Kuntoutuksen ohjaus 

Palvelualat
Matkailu 
Sea Captain's Degree Programme 
International Tourism Development